Rozwiązania dla serwerowni

Rozwiązania dla serwerowni

Urządzenia GSMTRONIK znajdują wiele zastosowań poprawiających bezpieczeństwo i zapewniających stabilną pracę serwerowni.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Czytaj dalej »

Sterowanie klimatyzacją  ogrzewaniem.

Sterowanie klimatyzacją ogrzewaniem.

Sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem daje nam szerokie możliwości utrzymania  odpowiedniego komfortu w dedykowanych pomieszczeniach. Możliwość zdalnego sterowania gwarantuje uzyskanie wysokich oszczędności  zużytej energii i trwałości zainstalowanych urządzeń.  Możliwości sprawdzenia w każdym momencie parametrów klimatycznych obiektu i system powiadamiania sms/email to optymalne zabezpieczenie naszej własności.

Dowiedz się więcej »

STEROWANIE GSM

STEROWANIE GSM

Sterowanie GSM –  dajemy Państwu możliwość sterowania każdym urządzeniem -klimatyzacja, kotłownia, brama wjazdowa, oświetlenie, kolektory i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą modeli GSMTRONIK. Jeżeli  żadna wersja nie spełnia oczekiwań specjalizujemy się w wykonaniach dedykowanych  na Państwa życzenie. Oferujemy szeroki zakres zastosowań, które uczynią Twoje życie łatwiejszym.

Czytaj dalej »

1. Czy układ wymaga karty SIM?

Tak, układ wymaga karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej, bez znaczenia czy jest to karta typu abonamentowego czy pre-paid.

2. Czy karta musi mieć kod PIN?

Karta nie musi posiadać kodu PIN, natomiast jeżeli taki kod posiada to obowiązkowo należy go zmienić w ustawieniach telefonu na kod: 1111 lub zaznaczyć opcję nie wymaga kodu PIN. Powyższe operacje należy wykonać w dowolnym telefonie komórkowym przed instalacją karty SIM w modemie GSMTRONIK.

3. Układ nie reaguje na komendy SMS po instalacji karty SIM w modemie GSMTRONIK?

Należy sprawdzić kolejno:
- czy układ zalogował się do sieci GSM – informacja na wyświetlaczu układu
- jaki jest poziom sygnału – sprawdź antenę.
- czy karta typu pre-paid ma odpowiednio doładowane konto? – pamiętaj o systematycznych zasileniach.
- czy wprowadziłeś pierwszy numer telefonu z którego programujesz układ poprzedzając go hasłem.
- czy programując odpowiednio wprowadzasz DUŻE LITERY i zachowujesz wymagane odstępy – spacja!

4. Jak długie przewody można stosować do czujników? 

Układ był testowany do 20 m długości przewodów dla każdego czujnika temperatury lub wilgotności. W przypadku długości powyżej 10 mb należy stosować przewód ekranowany. Powyżej opisanej długości mogą wystąpić zakłócenia, co jest uzależnione od lokalnych warunków i innych instalacji znajdujących się w otoczeniu (tj. sieć komputerowa, teletechniczna, alarmowa itp.).

5. Czy można stosować inne zasilacze do układu?

Zalecamy, aby układ pracował włącznie z zasilaczami dostarczanymi przez naszą firmę. Zastosowanie zasilacza o niewłaściwych parametrach może powodować problemy z pracą układu, za które nasza firma nie odpowiada.

6. Czy układ można instalować w rozdzielni elektrycznej?
Tak, należy natomiast zapewnić możliwie jak najmniejszy kontakt z obcym polem elektromagnetycznym, które zakłóca poziom sygnału GSM oraz może negatywnie wpływać na pracę mikroprocesora. Szczególnie nie zalecamy instalacji w pobliżu urządzeń przełączających i regulacyjnych tj. przekaźniki, falowniki.

7. Jakimi klimatyzatorami steruje układ IRDA?

Układ steruje wszystkimi klimatyzatorami które są wyposażone w moduł komunikacji podczerwienią (za pomocą pilota). Po „skopiowaniu” odpowiednich sygnałów układ emituje identyczną wiązkę za pomocą nadajnika IR. Urządzenie jest wyposażone w dwa oddzielne kanały IRDA (szczegółowa instrukcja w zakładce IRDA), co daje możliwość zapamiętania i emisji sygnałów dla urządzeń różnych producentów klimatyzacji, których sygnały sterujące z reguły są niekompatybilne.

8. Jak podłączyć Sterownik Pracy Naprzemiennej SPN / SPN-IR?

SPN – Układ posiada wbudowane przekaźniki zwierno – rozwierne NO/NC o obciążalności 5A /1000W. Sygnał ON / OFF należy podłączyć za pomocą przewodu (zalecany 2 x 0,5 YTDY) do płytki serwisowej w jednostce.

SPN-IR – Po podłączeniu zasilania należy w pierwszej kolejności zaprogramować sygnał z pilota bezprzewodowego. Kolejnym etapem jest wprowadzenie parametrów (tj. data, godzina, liczba pracujących urządzeń itd.)

Uwaga!

1) Nadajniki IRDA należy umieścić jak najbliżej odbiornika w jednostce (max. 30 cm). Krótki sygnał zapobiega włączaniu dwóch jednostek w tym samym momencie (w przypadku gdy takie same klimatyzatory są zainstalowane obok siebie).

2) W przypadku  gdy praca naprzemienna ma dotyczyć dwóch jednostek – w ustawieniach należy wprowadzić:

- LICZBA KLIMATYZATORÓW UCZESTNICZĄCYCH: 2

- LICZBA KLIMATYZATORÓW AKTYWNYCH: 1

3) Podłączenie nadajników IRDA do sterownika (kolory przewodów uzależnione są od dostawy)

a) PRZEWÓD NIEBIESKI należy podłączyć do IR + 5V, PRZEWÓD BIAŁY do IR DATA lub

b) PRZEWÓD CZERWONY należy podłączyć do IR + 5V, PRZEWÓD ZIELONY do IR DATA

GSMTRONIK – strona główna